Стартап Македонија одбележува пет годишен јубилеј од активно потикнување на растот и развојот на македонскиот стартап екосистем. Основана на 8ми Aвгуст 2016г, Стартап Македонија е првата и единствената организација во земјава која континуирано ги обединува сите чинители во екосистемот, стартапите, основачите, претприемачите, акцелераторите, инкубаторите и инвеститорите, со цел да се…

Стартап Македонија го реализираше првото издание на Startup Job Fair каде беа промовирани брзо растечките стартапи кои се во потрага по квалитетен кадар од Startup Macedonia Founders club.

Повеќе од 200 учесници студенти и млади професионалци се приклучија на првиот виртуелен саем за вработување во стартап компании — Startup Jobfair…

1. Објаснете ја вашата услуга со неколку зборови. (вид на Мантра за компанијата)

Ох, не сум најкреативната личност, но дозволете ми да пробам да отсликам.

Неизбрусен дијамант: Никогаш не е перфектен, секогаш може да биде малку поубав, но работиме на тоа :)

Водопад: Со повеќе од 75 милиони компании и…

1. Објаснете ја вашата услуга со неколку зборови. (вид на Мантра за компанијата)

Збогум на принтаните летоци и пластичните лојални картички. Со Кјупик сите тековни промоции и лојални картички ги добивате во вашиот телефон.

2. Што нуди вашата компанија на своите корисници?

Кјупик е дигитална платформа која ги поврзува потрошувачите…

1. Објаснете ја вашата услуга со неколку зборови. (вид на Мантра за компанијата)

CodeWell AI ја автоматизира комуникацијата со крајните корисници преку AI асистенти.

2. Што нуди вашата компанија на своите корисници?

CodeWell AI (www.codewell.ai) — платформата овозможува креирање на дигитални асистенти за корисничка поддршка, продажба и целосна автоматизација на…

1. Објаснете ја вашата услуга со неколку зборови. (вид на Мантра за компанијата)

“Алгоритми што ја менуваат индустријата на видео емитување“

2. Што нуди вашата компанија на своите корисници?

Vidict Media Server е компанија која се занимава со создавање комплексни структури на сервери (CDN) за емитување на видео во живо…

Зголемениот степен на релокација на нашата работа која се повеќе се насочува кон домашните услови ја носи со себе реалноста на нашата намалена физичка активност. …

  1. Објаснете ја вашата услуга со неколку зборови. (вид на Мантра за компанијата)

Адева им помага на компаниите да го забрзаат својот раст преку вработување на високо квалификувани програмери и дизајнери од целиот свет.

2. Што нуди вашата компанија на своите корисници?

Адева им овозможува на компаниите брзо и лесно да…

Envoice, сервис кој донесе практично решение во секојдневното функционирање на секоја компанија моментално е помеѓу првте дигитални алатки кои треба секој бизнис да ги превземе. Практичноста во менаџирањето фактурите и наплатата во духот на времето во кое живееме, од било кое место и било кој уред, е решение кое ги…

Startup Macedonia

Startup Macedonia is an Association created by a group of Macedonian startup enthusiasts, experts, investors, accelerators and organisations, who have one commo

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store